Trái phiếu là gì? So sánh trái phiếu với cổ phiếu

Trái phiếu là một loại giấy chứng nhận ghi nợ mà doanh nghiệp phát hành ra công chúng để đi huy động vốn. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả nợ cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cố định, không phụ thuộc vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mọi người nghe rất nhiều đến trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hiểu chính xác về loại hình đầu tư này. Vậy trái phiếu là gì? Trái phiếu khác cổ phiểu ở điểm nào?

Trái phiếu là gì?

Khi các tổ chức, doanh nghiệp muốn đi huy động vốn từ các cá nhân, nhà đầu tư thì họ có thể phát hành trái phiếu. Khi đó, người mua trái phiếu được xem là chủ nợ của tổ chức, doanh nghiệp

TRAI PHIEU

Trái phiếu sẽ được trả hàng năm cho người sở hữu là khoản thu cố định, mức tỷ lệ lãi nhất định mà không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tổ chức, doanh nghiệp bị phá sản thì doanh nghiệp, tổ chức đó có nghĩa vụ phải thanh toán trái phiếu cho người sở hữu trước khi chia cho những người sở hữu cổ phiếu.

Đặc điểm của trái phiếu

Trái phiếu có thể được phát hành bởi nhiều chủ thể khác nhau: doanh nghiệp, kho bạc, chính phủ,…

Trái phiếu được thanh toán định kỳ thông qua các khoản lãi dựa trên thông tin trên trái phiếu, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Bản chất của trái phiếu là một tờ giấy ghi nợ, vì vậy khi doanh nghiệp, tổ chức gặp tình trạng phá sản sẽ phải chi trả cho người nắm giữ trái phiếu trước các cổ đông

Người mua trái phiếu gọi là trái chủ. Trái chủ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc sử dụng vốn vay và hiệu quả sử dụng vốn vay của người đi vay. Người bán trái phiếu có trách nhiệm thanh toán khoản tiền lãi hàng năm và tiền trái phiếu khi đáo hạn theo cam kết trong hợp đồng cho vay.

Trái phiếu có thể được mua bởi cá nhân, tổ chức, kể cả chính phủ. Trái phiếu có ghi tên chủ sở hữu (trái phiếu ghi danh) hoặc không (trái phiếu vô danh)

Ưu nhược điểm khi mua trái phiếu

Ưu điểm

 • Trái phiếu là khoản thu cố định, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, tình hình tài chính của Quốc gia. Khi doanh nghiệp thua lỗ trong năm tài chính đó thì người sở hữu trái phiếu vẫn được chi trả tiền. Tương tự với Chính phủ
 • Khi công ty, tổ chức dừng hoạt động, phá sản, người nắm giữ trái phiếu vẫn sẽ được trả tiền trước những người sở hữu cổ phiếu thông thường
 • Trái phiếu có thể được tự do chuyển đổi, sang nhượng và mua bán trên sàn chứng khoán
 • Đầu tư trái phiếu sẽ ít có rủi ro hơn cổ phiếu
 • Trái phiếu Chính phủ có độ rủi ro ít hơn các loại trái phiếu do các tổ chức khác phát hành, do Chính phủ không bao giờ phá sản

Nhược điểm

 • Các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu sẽ bán khi gần đến thời gian đáo hạn nhưng khi đó giá của trái phiếu rớt thì bạn có thể sẽ bị lỗ so với giá mua ban đầu
 • Các doanh nghiệp khi rơi vào tình trạng phá sản có thể sẽ không thể thanh toán hết các khoản nợ cho tất cả những người mua trái phiếu

Phân loại trái phiếu

Theo người phát hành

 • Trái phiếu Chính phủ
 • Trái phiếu Kho bạc
 • Trái phiếu Doanh nghiệp

Theo lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định:
 • Trái phiếu có lãi suất thả nổi: chi trả theo một mức lãi suất nào đó gọi là lãi suất tham chiếu
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không: người mua loại trái phiếu này không được nhận lãi hàng năm, nhưng lại được mua với mức giá rẻ hơn mệnh giá thực (mức giá chiết khấu) và được hoàn tiền khi trái phiếu đáo hạn bằng đúng mệnh giá của trái phiếu

Theo hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu ghi danh
 • Trái phiếu vô danh

Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Giống nhau:

 • Đều là hình thức đầu tư
 • Đều có thể chuyển nhượng, cầm cố, cho, biếu, tặng (trừ một số loại trái phiếu, cổ phiếu đặc biệt)
 • Doanh nghiệp, tổ chức phát hành đều với mục đích huy động vốn

TRAI PHIEU

Khác nhau

 • Trái phiếu là chứng nhận ghi nợ, người sở hữu là chủ nợ của doanh nghiệp, tổ chức. Trong khi đó, cổ phiếu là chứng nhận góp vốn, người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của doanh nghiệp
 • Người sở hữu trái phiếu được chi trả tiền lãi hàng năm, là khoản thu cố định, khác với cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức theo tình hình thực tế tình hình kinh doanh trong năm tài chính đó
 • Trái phiếu có thời hạn nhất định được ghi rõ trên tờ trái phiếu. Còn cổ phiếu thì không có thời hạn.
 • Khi doanh nghiệp phá sản thì người sở hữu trái phiếu sẽ được chi trả khoản tiền mua trái phiếu trước khi chi trả tiền cho người sở hữu cổ phiếu
 • Độ rủi ro của trái phiếu thấp hơn của cổ phiếu. Đặc biệt, trái phiếu Chính phủ độ rủi ro gần như bằng 0
 • Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, còn cổ phiểu không thể chuyển đổi thành trái phiếu
 • Trái phiếu có thể được phát hành bởi Chính phủ, kho bạc, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Còn Cổ phiếu chỉ được phát hành bởi công ty cổ phần.
 • Việc sở hữu cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi tổ chức cơ cấu của công ty do gia tăng cổ đông. Còn việc sở hữu trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, không làm thay đổi tổ chức cơ cấu của công ty do không tăng số lượng cổ đông.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến trái phiếu và so sánh sự khác nhau giữa 2 hình thức đầu tư trái phiếu - cổ phiểu. Hy vọng sẽ cung cấp thêm cho các bạn các kiến thức tài chính liên quan đến loại hình đầu tư này

4.9/5 (58 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext